Educatie van de Jeugd

De stichting “Op Vleugels der Vrijheid”  brengt WO II met name onder de aandacht van de jeugd,  want zij zijn (gelukkig) opgegroeid in vrijheid, zonder oorlog en vinden dit meestal heel vanzelfsprekend. Zij kennen oorlog slechts via tv-beelden, krantenkoppen en computerspelletjes.De stichting wil hen confronteren met gebeurtenissen uit WO II in hun directe leefomgeving opdat zij gaan beseffen dat vrede en vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Opgroeien in een land zonder oorlog waarin vrijheid van meningsuiting is, is een kostbaar gegeven waaraan dagelijks gewerkt moet worden door iedereen zodat dit behouden blijft, ook voor toekomstige generaties. 

 

Hierdoor beoogt de stichting : 

 

Zij doet dit door: 

De gastlessen worden gegeven op de basisscholen aan de groepen 7 of gecombineerde groepen 7/ 8, verder zijn we ook te gast op het Connect College in Echt.
insteek is de huidige situatie in de wereld, waarbij helaas nog steeds sprake is van lokale dan wel regionale oorlogstoestanden en menselijk leed dat mede veroorzaakt wordt door internationaal terrorisme. Wij komen dan al gauw op het vraagstuk van oorlog en vrede, vrijheid in de diverse vormen, discriminatie en inzet van onze eigen militairen in internationaal verband om mee te helpen aan het herstellen van de vrede of hulp te verlenen in het kader van de humanitaire hulpverlening. Door de koppeling te maken tussen de huidige situatie en datgene wat in WO II is gebeurd wordt de situatie in WO II, voor vooral de jongeren in de samenleving, tastbaarder en begrijpelijker.

Binnen alle hierboven genoemde activiteiten, verwerkt de stichting haar waarden en normen waardoor het voor de scholieren duidelijk wordt dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend is en oorlog geen oplossing met bovendien verschrikkelijke gevolgen. 

De bunker en het hoofdmonument worden jaarlijks bezocht door honderden scholieren van het basis- en middelbaar onderwijs uit de gemeente Echt- Susteren en haar omgeving.

Particulieren, plaatselijke en landelijke verenigingen brengen ook een bezoek aan deze speciale bunker, waarbij zij de fototentoonstelling bekijken met de originele foto’s gemaakt door de oorlogsfotografen van de geallieerde strijdkrachten tijdens hun bevrijding van Midden -Limburg

 

Copyright © 2023 Stichting "Op Vleugels der Vrijheid"
Copyright © 2023 Stichting "Op Vleugels der Vrijheid"
Webdesign & CMS by Downdijk