WO II

Nadat in de Eerste Wereldoorlog het luchtwapen  voor de eerste keer op grote schaal werd ingezet, was het ruim twintig jaar later veel verder ontwikkeld. Het vliegtuig speelde een grote rol in het verloop van de Tweede Wereldoorlog, zowel door zijn mogelijkheden als door zijn tekortkomingen. Het aantal vliegtuigen was enorm toegenomen en zelfs de meest afgelegen plekken op aarde ondervonden het effect daarvan. Toch bleef de inzet van het vliegtuig gebonden aan factoren als bijv. de weersgesteldheid, de techniek, de aanwezigheid van vliegvelden en de geoefendheid van de bemanning. 

Nederland lag ingeklemd tussen de belangrijkste oorlogsvoerende naties van West-Europa.

Het was dan ook onvermijdelijk dat de luchtoorlog een zwaar stempel drukte op deze periode in onze geschiedenis. Bijna dagelijks werd ons land geconfronteerd met luchtalarm, overvliegende vliegtuigen, beschietingen en  bombardementen. Gedurende de oorlog gingen talloze vliegtuigen verloren. Maar hoeveel? Honderd? Duizend? Nog meer? In welk deel van ons land kwamen de meeste vliegtuigen terecht?

Allemaal vragen die tot op heden niet of slechts ten dele zijn beantwoord. 

Deskundigen op dit gebied zijn het er al geruime tijd over eens dat het aantal neergekomen vliegtuigen op ons grondgebied in de duizenden loopt, maar de schattingen over het precieze aantal lopen uiteen. Bijna de helft van het duizelingwekkende aantal van bijna 6000 verloren vliegtuigen bestond uit toestellen van de Royal Air Force en iets meer dan een derde behoorde tot de Duitse Luftwaffe. Zo’n twaalf procent was van de United States Army Air Forces, bijna vijf procent van de Nederlandse Militaire Luchtvaart en Marineluchtvaartdienst en 0,2 procentvan de Franse Armée de l’ Air, deze laatste alleen in de Meidagen van 1940. De cijfers tonen overduidelijk aan welke zware offers de bondgenoten brachten om de oorlog te winnen en daarmee onze vrijheid veilig te stellen. De intensiteit van de verliezen hing samen met de wisseling van de seizoenen. Herfst en winter zorgden voor een scherpe daling van de verliescijfers door de slechtere weersomstandigheden waardoor er minder werd gevlogen.

Voor de provincie Limburg zijn ongeveer 400 vliegtuigen geregistreerd, die door de crash als verloren werden beschouwd. Tegenover afgeschreven vliegtuigen stonden echter nog veel meer crashes, waarvan de schade kon worden hersteld. De Luftwaffe kampte bijv. tijdens de bezetting van Nederland steeds met noodlandingen, kraakjes en schade tijdens het taxiën.Vooral de landingen bleken een kritiek moment, waarbij nogal eens schade ontstond. 

De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 ( SGLO) stelt zich ten doel uitsluitsel te geven over het aantal neergekomen vliegtuigen en tevens inzicht te bieden in de aard en de locaties van de verliezen. Deze kwestie blijft actueel, ook zoveel jaren na de oorlog, want er worden nog regelmatig wrakken opgegraven, vermisten teruggevonden en blindgangers opgeruimd.

Bron: Verliesregister 1939-1945
Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945  (SGLO)