Doelstellingen van de stichting “ Op Vleugels der Vrijheid ”

Inventariseren van alle gecrashte vliegtuigen van de geallieerde strijdkrachten tijdens WO II in de gemeente Echt - Susteren.

 • Het achterhalen, verzamelen en in kaart brengen van alle relevante  informatie van het betreffende vliegtuig en haar bemanning.
 • Het plaatsen van herdenkingstekens op of nabij de crashplaatsen.
 • Het organiseren van herdenkingen t.b.v. de gecrashte vliegeniers.
 • Het zoeken naar en benaderen van nabestaanden van de gecrashte vliegeniers.

De stichting houdt zich daarnaast bezig met educatie van jongeren door:

 • Hen te betrekken bij haar ceremoniële herdenkingen.
 • Rondleidingen te verzorgen in de bunker van Abdij Lilbosch
 • Te vertellen over het ontstaan en het bestaansrecht van het hoofdmonument en de herdenkingstekens voor gecrashte vliegeniers
 • Kennis te laten maken met historische militaire voertuigen uit WO II
 • Het geven van Gastlessen

Hierdoor beoogt de stichting:

 • De kennis van de jeugd over de geschiedenis van hun eigen streek te vergroten
 • De barbaarsheid van een oorlog duidelijk te maken
 • De betekenis van waarden en normen zoals vrede, vrijheid, onafhankelijkheid, respect, menselijkheid, mededogen en dankbaarheid  te benadrukken.

 

Giften:

Bent u geraakt door de activiteiten van de stichting Op Vleugels der Vrijheid? Wilt u de stichting Op Vleugels der Vrijheid steunen? Alle giften zijn welkom en worden welbesteed!

Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL 44 abna 0603197760 t.n.v. Sichting Op Vleugels Der Vrijheid