Kunstwerk van duizenden klaprozen onthuld

Zaterdag 19 juni jl. vond de opening van Sjarabang plaats nabij de abdij Lilbosch in Pey. Inwoners van Echt-Susteren maakten kunstwerken met als thema ‘Ech laeve is vrede gaeve’. De voorbereidingen en daarmee ook de opening die oorspronkelijk gepland stond in 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding werden stop gezet vanwege de Corona pandemie.

Stichting Op Vleugels der Vrijheid had de eer om als eerste deelnemer het kunstwerk te onthullen bij het hoofdmonument van de stichting. Een bijzondere plek, waar jaarlijks op de laatste zondag van september wordt stilgestaan bij de omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Echt-Susteren.

Zij vochten voor onze vrijheid, onze vrede. Iets wat niet vanzelfsprekend is. Iedere dag worden we in de media geconfronteerd met beelden van andere delen van de wereld waar vrijheid en vrede nog geen vanzelfsprekendheid is.

Met die gedachte ontstond het idee voor dit kunstwerk. Een oproep op Facebook aan alle creatievelingen om mee te werken aan een kunstwerk van poppies (klaprozen) zorgde voor veel enthousiaste reacties. Uit alle windstreken werden vol trots poppies aangeleverd. Binnen de gemeente Echt-Susteren werkten twee huiskamerprojecten mee, fanatieke haaksters en hakers werkten thuis of elders en handwerkgroepen bij leeswinkels gingen ook aan de slag. Zelfs over de grens werd gehoor gegeven aan de oproep. De belangstelling voor dit project was overweldigend en al snel stroomden de poppies binnen.

Poppies zijn inmiddels uitgegroeid tot het tastbare symbool van alle gevallen soldaten, zowel in het verleden als in het heden. Ze staan voor herdenking en hoop.  Maar liefst 4500 poppies zijn aangeleverd en deze werden zorgvuldig tot een geheel gemaakt. En ook daar zag de stichting weer de verbondenheid in alle hulp die van alle kanten werd aangeboden. Uiteindelijk hebben 100 personen er SAMEN voor gezorgd dat dit kunstwerk tot stand is gekomen.

Het samen maken van dit kunstwerk zorgde voor samenwerking, verbinding en verbroedering. Het laat ons stilstaan bij vrede en bij het in vrijheid leven, iets wat zo kostbaar maar ook kwetsbaar is, net als poppies. Deze poppies zullen weer en wind doorstaan. Want zo kwetsbaar als ze zijn, zo veerkrachtig zijn zij ook!

Deze poppies staan symbool voor de mens, allemaal anders en uniek. Het zijn de details die kleur geven aan de boom, waar de verhalen van de makers tot leven komen, waar creativiteit, oog voor schoonheid, kwetsbaarheid en kracht samen komen.

Samen hebben de makers gezorgd dat de boom, die symbool staat voor de wereldvrede, stevige wortels heeft verkregen. Hij staat stevig, door samenwerking en verbinding. De boom groeit en bloeit in harmonie, samen met de spelende kinderen. Ze zijn vrij, leven in vrijheid. Kinderen, de dragers van onze toekomst.

Stichting Op Vleugels der Vrijheid wil iedereen heel hartelijk bedanken voor elke bijdrage, op welke manier dan ook. Wij zijn oprecht ontroerd door jullie inzet, verhalen en enthousiasme.

Vrede maak je immers niet alleen, dat doe je SAMEN!

De vele reacties op het kunstwerk zijn overweldigend en hartverwarmend! Het kunstwerk zal in de buitenlucht nog enkele maanden te bezichtigen zijn nabij de abdij Lilbosch (Pepinusbrug 6) in Pey.

Neem even de tijd om er langs te gaan. Laat je inspireren en verrassen en sta even stil bij wat niet zo vanzelfsprekend is: vrijheid en vrede. Ech laeve is vrede gaeve. Vandaag is omkieke nao gistere en naodenke euver mörge!

Dank aan Key-Doek voor het sponsoren van het doek met uitleg. Dank aan Jet Broers voor het maken van de mooie foto's.