Herdenking zondag 26 september 2021 13.30 uur

Foto: Glyn Elston

Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting op Vleugels der Vrijheid een monument bij Abdij Lilbosch te Echt (Pey) onthuld. Dit monument, samen met inmiddels 6 gedenktekens op plaatsen in de Gemeente Echt-Susteren waar geallieerde vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort, vormen een eerbetoon aan de vliegtuigbemanningsleden die in deze donkere dagen uit onze geschiedenis hun leven hebben gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. Sinds 2006 wordt jaarlijks een herdenking bij dit Hoofdmonument gehouden en wel op de laatste zondag van september. Al vele jaren bezoeken de bestuursleden van de Stichting op Vleugels der Vrijheid op de zaterdag voorafgaande aan de herdenking alle eerder genoemde gedenktekens en het graf van Flight Lieutenant John Arkle (Royal Air Force) op het kerkhof bij de Amelbergakerk te Susteren om op deze plaatsen een krans te leggen en even stil te staan bij de verschillende situaties waarbij deze militairen zijn omgekomen.

Dit jaar organiseert de Stichting op Vleugels der Vrijheid op zondag 26 september de jaarlijkse herdenking bij dit Hoofdmonument, dat zich bevindt nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey). Naast de diverse genodigden en belangstellenden zal dit jaar wederom een groep van overwegend (jong)volwassen bewoners van het AZC Echt aan de herdenking deelnemen. Ook zal een tweetal personen uit deze groep en twee leerlingen van het Connect College in Echt een toespraak houden tijdens de herdenking, waarmee wij trachten ook jongeren bij dit jaarlijks evenement te betrekken. Voorts wijzen wij u erop dat er foto’s en video-opnames van de gehele bijeenkomst zullen worden gemaakt voor publicatie op onze website en facebookpagina.

De herdenking is een gecontroleerd evenement in het kader van de Covid-19 regelgeving. Bij het betreden van het afgebakende gedeelte van het terrein wordt gecontroleerd op vaccinatie, een negatieve test van niet ouder dan 24 uur of het feit dat men corona heeft gehad. Dit kan via de QR-code van de CoronaCheck-app of via een papieren bewijs. Houd u zich alstublieft aan de basisregels (geen handen schudden en bij koorts, sterk hoesten of niezen thuis blijven). U kunt bij aankomst desgewenst uw handen desinfecteren.

Programma:
13.00 uur : Verzamelen bij het Hoofdmonument voor de herdenking. Er is een beperkt aantal stoelen beschikbaar voor personen die slecht ter been zijn en
genodigden.

13.30 – ca. 14.45 uur : Herdenkingsceremonie.

De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijk erkende “Fanfare St. Joseph” uit Pey.
Tijdens de herdenking zullen toespraken worden gehouden, kransen/ bloemstukken worden gelegd en een moment stilte in acht worden genomen voor de
omgekomenen.

Hopelijk komen ook scholieren van de basisscholen in de Gemeente Echt-Susteren naar de herdenking. Neem gerust bloemen mee naar de herdenking om deze na de officiële kranslegging bij het monument neer te leggen. Aansluitend op de herdenking worden alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het aanschouwen van een overvliegende Spitfire uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht.

Wij hopen dat velen op zondag 26 september a.s. deze jaarlijkse herdenking zullen bijwonen.

Nieuws