Herdenking 25 september 2022

Wij kijken terug op een geslaagde, drukbezochte en waardige herdenking op 25 september jl. 

Onder de bezielende leiding van ceremoniemeester Edwin Jacobsz, die deze herdenking voor de laatste keer deze rol vervulde, werden toespraken gehouden, kransen en bloemen gelegd en werd er indrukwekkende muziek gespeeld. De nazit, voor het eerst op de prachtige binnenplaats van abdij Lilbosch, werd goed ontvangen. Een speciaal woord van dank richten wij dan ook aan vader abt Dom Malachias en de broeders die het mogelijk maakten om van de nazit een succes te maken. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze herdenking, in welke vorm dan ook.

Wij hopen u ook volgend jaar weer terug te zien op zondag 24 september 2023, nabij abdij Lilbosch in Pey.

Op Lef -TV is bovendien een mooie impressie van de herdenking te zien

Voor het komende jaar en in de toekomst gaan wij aan de slag om een aantal plannen te realiseren. Zo zullen de bunkerrondleidingen geprofessionaliseerd worden en zal de bunker worden opgeknapt. Het educatieve gedeelte voor de jeugd zal aandacht krijgen, door op basis- en middelbare scholen en in de bunker gastlessen te gaan geven. Laten we blijven doorgeven aan de jeugd, onze toekomst, dat leven in vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend is.

Tenslotte: heeft u tips of ideeën? Laat het ons weten via info@opvleugelsdervrijheid.nl

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden Stichting Op Vleugels der Vrijheid

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden Stichting Op Vleugels der Vrijheid