Persbericht - Herdenking & Informatie 2023

JAARLIJKSE HERDENKING BIJ ABDIJ LILBOSCH ZONDAG 24 SEPTEMBER
2023 OM 13.30 UUR


Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting op Vleugels der Vrijheid een
monument bij Abdij Lilbosch te Echt (Pey) onthuld. Dit monument vormt, samen met de
inmiddels 6 gedenktekens op plaatsen in de Gemeente Echt-Susteren waar geallieerde
vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort, een eerbetoon aan de
vliegtuigbemanningsleden die in deze donkere dagen uit onze geschiedenis hun leven hebben
gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. Al vele jaren bezoeken de bestuursleden van
de Stichting op Vleugels der Vrijheid op de zaterdag voorafgaand aan de herdenking alle
eerdergenoemde gedenktekens en het graf van Flight Lieutenant John Arkle (Royal Air Force)
op het kerkhof bij de Sint-Amelbergabasiliek te Susteren om op deze plaatsen een krans te
leggen en even stil te staan bij de verschillende situaties waarbij deze militairen zijn
omgekomen.


Op zondag 24 september organiseert de Stichting op Vleugels der Vrijheid de jaarlijkse
herdenking bij het Hoofdmonument, dat zich bevindt nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug
6 te Echt (Pey). Dit jaar zal wederom een groep van het AZC Echt aan de herdenking
deelnemen. Jezzie Scheres houdt een indrukwekkende voordracht. Verder worden de namen
van de omgekomen vliegtuigbemanningsleden voorgelezen. Er zijn Canadese, Engelse en
Amerikaanse vertegenwoordigers van JFC Brunssum aanwezig.
Programma:
13.00 uur : Verzamelen bij het Hoofdmonument (Pepinusbrug 6) voor de

herdenking.

13.30 – ca. 14.45 uur : Herdenkingsceremonie.

De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijk
erkende “Fanfare St. Joseph” uit Pey. Tijdens de herdenking
zullen toespraken worden gehouden, kransen/ bloemstukken
worden gelegd en er wordt een moment stilte in acht genomen
voor de omgekomenen. Verder wordt de ceremonie muzikaal
opgeluisterd door een afvaardiging van The Pipers Society of
Castle d’Aldenghoor. Neem gerust bloemen mee naar de
herdenking om deze na de officiële kranslegging bij het
monument neer te leggen. Aansluitend op de herdenking worden
alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld
tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het aanschouwen van
een Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Wij hopen dat velen op zondag 24 september a.s. deze jaarlijkse herdenking zullen bijwonen.
Kijk ook op onze website: www.opvleugelsdervrijheid.nl en onze facebookpagina.

U bent allen van harte welkom!


Bestuur Stichting op Vleugels der Vrijheid

Nieuws