Overlijden van Erelid Edwin Jacobsz

Afgelopen week bereikte ons het bericht van het overlijden van ons dierbaar Erelid Edwin Jacobsz.

Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij zich vele jaren ingezet voor onze Stichting. Zijn toewijding, vriendschap en warmte zullen wij missen. Voor zijn jarenlange inzet als enthousiast bestuurslid en tijdelijk voorzitter zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Suze, kinderen en kleinkinderen.

 

Bestuur Stichting Op Vleugels der Vrijheid

Nieuws